Logo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Inners

Oferta

 PROJEKTY WNĘTRZ:

 • mieszkalnych
 • lokali usługowych
 • użyteczności publicznej

WARIANTY 

Projekty wnętrz wykonujemy w trzech różnych wariantach:

 • HOME STAGING – koncepcja funkcjonalno-kolorystyczna przedstawiona na rzucie
 • PROJEKT KONCEPCYJNY – rzut funkcjonalny + wizualizacje wnętrz bez projektu technicznego
 • PROJEKT WYKONAWCZY – rzut funkcjonalny + wizualizacje + projekt techniczny wraz z detalami + rysunki szczegółowe mebli na zamówienie + projekty instalacji: elektrycznej, wod-kan, gaz, c.o. + specyfikacja materiałowa wraz z zestawieniem ilościowym
 • NADZÓR AUTORSKI – na życzenie Inwestora prowadzimy częściowy lub pełny nadzór nad pracami budowlano-wykończeniowymi 

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

 • budynków mieszkalnych
 • budynków usługowych
 • budynków użyteczności publicznej
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty elewacji i termomodernizacji
 • projekty remontów i przebudów obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • charakterystyki i audyty energetyczne

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 • obsługę formalno-prawną inwestycji (wypełnianie i składanie wniosków w urzędach, uzyskiwanie wszelkiego rodzaju wypisów, zapewnień, warunków itp.)
 • wykonanie koncepcji architektonicznej,
 • wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • wykonanie projektów instalacyjnych (prąd, woda, kanalizacja, c.o., gaz itp.),
 • projekty przyłączy instalacji,
 • wykonanie wizualizacji,
 • uzyskanie wszelkich uzgodnień p.poż, BHP oraz San-Epid,
 • projekt wykonawczy.
3
free vector